Byggstart för Galjonen

Från JM har vi fått besked om att det nu blir byggstart på Etapp 4. Uppdaterad med pålningsinformation

Ni vet säkert sedan en tid tillbaka att det närmar sig byggstart
för JM:s nästa projekt vid Glasbrukskajen som kallas Galjonen.

Man börjar med att bygga de två husen som ska ligga närmast
kaj (motsvarar Glasbruket 1 och 2).

Deras produktionspersonal tillsammans med markentreprenör
S-Schakt börjar nu med etableringsarbeten, det kommer att
sättas upp stängsel och placera ut arbetsbodar mm.
I vecka 3-4 startar visst marksaneringsarbete och i vecka 6
planeras att börja slå spont runt den kommande källarschakten.

Innan spont- och pålningsarbeten kommer JM kontakta 
föreningarna som har byggnaderna närmast för en
sk ”sprickbesiktning”. Denna utförs av en besiktningsman som
dokumenterar (oftast foto) av husgrunder mm så att man i
efterhand kan se om det uppstått sprickor i samband med
spont- och pålningsarbeten mm som ger vibrationer.
Man monterar ev även vibrationsmätare på socklarna.

JM kommer att kontakta föreningarna angående ovanstående.

Inom några dagar kommer man att göra en ritning som visar placering av byggstaket som vi kommer att få ta del av,
det kommer att placeras staket på den provisoriska infartsvägen från Rosengrens gata norr om våra hus.

Exakt placering återkommer JM med så snart vi kan men det är viktigt med tanke på allas säkerhet att arbetsplatsen avskärmas med stängsel.

JM kommer fortsättningsvis att försöka lämna information med jämna mellanrum så att ni vet vad som är på gång.

Nyhet 2015-01-29
Nu finns även ritning för spontarbetena. Påverkar inte oss utan mer Glasbruket 1.

Uppdaterad 2015-02-25
JM:s underentreprenör Aarsleff etablerar sig på fredag och påbörjar pålningsarbetena på måndag v 10.
Vibrationsmätarna som placerats ut vid Brf Focken och Brf Glasbruket 1 sedan tidigare håller koll på att tillåtna vibrationsnivåer ej överskrides.

Läs mer på denna länk Länk till Galjonen