Har du synpunkter på vår innergård och vill vara med och påverka?

Vi startar upp vår vilande trädgårdsgrupp igen.

Vill du vara med och jobba för att höja den estetiska nivån och förbättra planteringar och den allmänna trivseln? Trädgårdsgruppen kommer arbeta fram förslag om hur vi ska utforma, förvalta och sköta om de växter som tillhör föreningen. Vi söker dig som med entusiasm och energi kan vara med och försköna vår närmiljö.
Intresse för att vara med i trädgårdsgruppen mejlas till: Birgitta Lindström, e-post: birgitta.l.lindstrom@telia.com.