Soprummet

Påminnelse om reglerna i soprummet

Soprummet har riktlinjer hur det skall användas. Både att man undviker att spilla sopor på golvet men även att
allt som skall läggas i tunnorna verkligen läggs i tunnorna.

Nu senast står/stod det en kartong från en 55 tums TV som inte var ihopvikt och stoppad i tunnan. För ett tag sedan stod det en gammal filmduk.

Skräp får INTE läggas utanför tunnorna. Orsaken är att det skräpet inte hämtas av sop bolaget utan det medför att
nån av oss i styrelsen antingen viker ihop det eller tvingas själva köra ut det till återvinningscentralen.

Vilket som alla förstår inte ingår i vårt styrelseåtagande.

Ber att den som har ställt ner TV kartongen snarast tar bort den.

Styrelsen

Brf Glasbruket 2