Tillfällig parkering onsdagen den 9:e

Vi har lyckats få till en tillfällig parkering till onsdag

Skanska kommer att öppna bommen till sin "grusplan" mellan 07:00
och 16:00 på onsdag så att vi kan få parkera bilen där under tiden då
garaget städas.

Är den tomten som i princip ligger mitt emot vår garagenerfart.