Parkeringsfrågan

Officiellt från Malmö stad

För er kännedom. Då ärendet ska lyfts och beslutas på politisk nivå kommer en reglering i området
skjutas på framtid. Den 24 augusti ska ärendet upp i tekniska nämnden och beslutas.

Med vänliga hälsningar

Elisabeth Bringsäter
Malmö stad
Gatukontoret
Stadslivsavdelningen
Trafikregleringsenheten
205 80 MALMÖ