Brev till Malmö stad om parkeringsfrågan

Bifogat finns kopia på brev som skickats till Malmö stad.

Detta brev har skickat till tekniska nämnden angående de nya parkeringsreglerna. Använd gärna denna som underlag för egna kontakter
med tekniska nämnden och Malmö Stad.

Läs mer på denna länk Brev till tekniska nämnden