Pålning för Galjonen

Pålningsarbeten för Galjonen inleds snart

JM kommer att utföra spontarbeten från vecka 9 och pålningsarbeten under vecka 11-13 på den sista delen av den tomt vi bygger på mellan Sallys gata och Rosengrens gata/Glasbrukskajen.

Sweco kommer även denna gång montera vibrationsmätare vid era hus så att vi kan kontrollera att det inte uppstår för stora vibrationer i samband med arbetena.
Vibrationsmätarna monteras senast under vecka 8. Sweco har planerat att sätta mätare på Glasbruket 3 vid Rosengrens gata 25 och/eller 27 samt vid Brf Focken på Sallys gata 35 och/eller 39.

OBS ! Tiderna för spont- och pålning är preliminära då det alltid finns risk för att bla vädret påverkar oss vid denna årstid.

Aarsleff som utför spont- och pålning planerar att arbeta måndag till torsdag mellan kl 07:00 och 18:00.

Sven Olsson
Projektledare
Region Syd