Garageporten UPPDATERING

Uppdatering, skall ordnas under morgondagen

Under torsdagen den 7 januari kommer Assa Abloy hit
för att byta låsboxen till garageöppnaren.

Planerat är att detta skall vara klart under dagen.

Hälsningar
Buteljens samfällighetsförening