Betalning övernattningslägenheten

Betala boende i övernattningslägenheten utan att ange OCR-nummer. Uppdaterat, skall fungera nu

Hittills är det kunder i SEB och Swedbank som verkar drabbade.

Spärren är nu hävd så nu skall det fungera att betala som förut. Dock
verkar det som om Swedbank inte hunnit uppdatera.