Riktlinjer garaget

GA har tagit fram en förbättrad skrivning angående det som gäller i garaget.
Bifogad PDF innehåller text från GA angående allmänna regler i garaget.

Läs mer här