Bygglov för inglasning

Påminnelse om att bygglovet är tidsbegränsat

Bygglovet för inglasning är tidsbegränsat till 5 år. Medför att start av inglasning måste ske inom
den tiden. Bygglovet är utfärdat den 7 Juni 2013. Går ut den 7 Juni 2018.

Läs hela bygglovet här.